VEILIGHEID IS
EEN KEUZE DIE WE MAKEN

BIJ PLIXXENT FOCUSEREN WE NIET ALLEEN OP VEILIGHEID bij al onze eigen activiteiten en bij het gebruik van onze producten. Wij zorgen ook voor onze klanten en bieden trainingen en beoordelingssessies aan om overal waar onze producten komen de hoogste focus op veiligheid te garanderen.

Veiligheid van werknemers

ONZE WERKNEMERS ZIJN ONS GROOTSTE KAPITAAL, DUS RICHTEN WIJ ONS OP HET CREËREN VAN EEN VEILIGE WERKOMGEVING VOOR HEN. Alle personeelsleden worden uitgebreid en voortdurend getraind om veilig te denken en te handelen. Mocht er ondanks deze inspanningen toch iets gebeuren, dan wordt het incident onderzocht om herhaling te voorkomen. Alle arbeidsongevallen worden geregistreerd en geanalyseerd, zodat we ervan kunnen leren. Wij streven ernaar om letsel bij werknemers tijdens werkgerelateerde activiteiten tot nul te reduceren.

Productveiligheid

DE BEHANDELING, HET TRANSPORT, HET GEBRUIK, DE RECYCLING EN DE VERWIJDERING VAN ONZE PRODUCTEN MOETEN AAN STRENGE EISEN VOLDOEN. Veel van onze producten zijn onderworpen aan uitgebreide regels voor informatieverstrekking, die wij overtreffen door extra informatie te verstrekken over veilige interactie en door trainingen te geven. Onze specialisten werken nauw samen met klanten, handelaren en het publiek op alle gebieden van ons bedrijf om ervoor te zorgen dat onze producten veilig worden behandeld.

Veiligheid van de fabriek

HET SPREEKT VOOR ZICH DAT AL ONZE VESTIGINGEN VOLDOEN AAN DE WETTELIJKE VEREISTEN VOOR EXPLOITANTEN VAN INDUSTRIËLE INSTALLATIES EN NAUWGEZET EN REGELMATIG WORDEN GECONTROLEERD. Onze faciliteiten worden regelmatig bijgewerkt met de nieuwste technologie. Bovendien vervangt een intelligent onderhoudssysteem automatisch onderdelen lang voordat ze defect raken.

Transportveiligheid

Om maximale veiligheidsniveaus tijdens het transport te kunnen garanderen, worden onze externe logistieke dienstverleners grondig geselecteerd via een gestandaardiseerd proces en regelmatig geëvalueerd.

Veiligheid voor de klant

WIJ NEMEN DE VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN ZEER SERIEUS. Als we veiligheidsproblemen op onze of hun sites opmerken, markeren we deze onmiddellijk. Bovendien bieden we uitgebreide trainingen en beoordelingssessies om onze klanten te onderwijzen over veiligheid. Deze sessies zijn gratis en maken deel uit van onze service-aanpak.

EEN DUURZAME WERELD
MAAKT DEEL UIT VAN ONZE VISIE

HET VERHOGEN VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE IS DE ESSENTIE VAN VEEL PU-TOEPASSINGEN. Door de behoefte aan fossiele brandstoffen in gebouwen, transport en huishoudelijke apparaten aanzienlijk te verminderen, bereiken PU-toepassingen een positieve energiebalans tijdens de levensduur. Wij dragen bij aan duurzame ontwikkeling door waar mogelijk de grenzen van PU-innovatie te verleggen.

Een duurzaam materiaal voor een blijvende impact


Wij streven ernaar om onze ecobalans op elk gebied te verbeteren.
Dit omvat grondstoffen, productie en verwerking evenals de toepassing en recycling van onze producten. Het verbeteren van de end-of-life fase van onze producten is een van onze belangrijkste doelen.

Zuivere polyurethanen kunnen efficiënt worden gerecycled en hergebruikt als vulstof in nieuwe PU-materialen of als bindmiddel voor opnieuw gemalen rubberproducten. Als dit niet mogelijk is, bevat PU evenveel energie als steenkool, waardoor het een uitstekende grondstof is voor thermisch gebruik. PLIXXENT maakt deel uit van RePurpose, een project dat zich richt op het hergebruik en de recycling van polyurethanen. Het doel is om economische oplossingen te ontwikkelen die oude PU terugbrengen naar hun chemische beginpunt, zodat ze volledig recyclebaar worden.

Polyurethanen helpen klimaatverandering tegen te gaan

De meeste auto's en vrachtwagens bevatten verschillende PU-toepassingen om trillingen, lawaai en warmte-emissies te verminderen, comfort te garanderen en de veiligheid te maximaliseren. In al deze gevallen vervangt PU zwaardere materialen, waardoor het totale gewicht van het voertuig daalt en het brandstofverbruik toeneemt.

Previous slide
Next slide