Naleving

NALEVING - GEDRAGSCODE

Voor ons is naleving een essentieel onderdeel om het duurzame succes van ons bedrijf te garanderen. Onze Gedragscode is bedoeld om onze werknemers en zakelijke partners te helpen om nalevingsrisico’s en mogelijke onwettige handelingen in een vroeg stadium te herkennen. Deze Gedragscode legt de normen en beleidslijnen vast die wij volgen om ons te helpen aan de verplichtingen van onze sector en die van onze nationale en internationale klanten en leveranciers te voldoen. Onze normen gelden voor iedereen die voor of namens PLIXXENT werkt.

Alle werknemers van PLIXXENT moeten zich aan deze Gedragscode houden. Wij houden ons aan de wetten en voorschriften van landen die van toepassing zijn op onze diensten over de hele wereld. Deze Gedragscode beschrijft het wettelijke kader waarbinnen wij werken. Het definieert de basisprincipes voor ons gedrag en de relatie met onze zakelijke partners en het publiek. Het zet de principes van onze bedrijfsacties uiteen en drukt onze bedrijfswaarden uit.