Overholdelse

COMPLIANCE - ADFÆRDSKODEKS

For os er compliance en vigtig del af at sikre en bæredygtig succes for vores virksomhed. Vores Code of Conduct skal hjælpe vores medarbejdere og forretningspartnere med at identificere compliance-risici og mulige ulovlige handlinger på et tidligt tidspunkt. Dette adfærdskodeks fastlægger de standarder og politikker, som vi følger for at hjælpe os med at opfylde forpligtelserne i vores branche og hos vores nationale og internationale kunder og leverandører. Vores standarder gælder for alle, der arbejder for eller på vegne af PLIXXENT.

Alle PLIXXENT-medarbejdere skal overholde denne Code of Conduct. Vi er forpligtet til at overholde de nationale love og regler, der gælder for vores tjenester i hele verden. Denne Code of Conduct beskriver de juridiske rammer, som vi arbejder inden for. Den definerer de grundlæggende principper for vores adfærd og forholdet til vores forretningspartnere og offentligheden. Den fastlægger principperne for vores virksomheds handlinger og udtrykker vores virksomhedsværdier.