Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om behandling af personoplysninger fra vores kunder og interesserede parter.

Omhu og gennemsigtighed er grundlaget for et tillidsfuldt samarbejde med vores kunder. Derfor informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine data, og hvordan du kan udøve dine rettigheder, som du er berettiget til i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre relevante databeskyttelseslove. Hvilke personlige data vi behandler og til hvilket formål, afhænger af det respektive kontraktforhold.

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Ansvarlig person:

PLIXXENT Holding GmbH
Gasstraße 18, Hus 5
22761 Hamburg
Tyskland
Telefon: +49 40357784600
E-mail: info@plixxent.com

repræsenteret af ledelsen.

2. Hvordan får man fat i den databeskyttelsesansvarlige?

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på:
Christopher Schewior
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamborg
Tyskland
E-mail: DSB-Plixxent@intersoft-consulting.de

3. Hvilke af dine personlige data bruger vi?

Hvis du har en forespørgsel, får os til at udarbejde et tilbud eller indgå en kontrakt med os, behandler vi dine personlige data. Derudover behandler vi også dine personlige data, blandt andet for at opfylde juridiske forpligtelser, for at beskytte en legitim interesse eller baseret på et samtykke givet af dig.

Afhængigt af retsgrundlaget er der tale om følgende kategorier af personoplysninger:

 • Fornavn, efternavn
 • Adresse
 • Kommunikationsdata (telefon, e-mailadresse, faxnummer)
 • Fødselsdato
 • Nationalitet
 • Kontraktens stamdata, især kontraktnummer, løbetid, opsigelsesperiode, type af
 • kontrakt
 • Organisatoriske data (f.eks. firma, virksomhed/organisation, jobtitel),
 • position, funktion)
 • Fakturadata/salgsdata
 • Data om kreditværdighed
 • Betalingsdata/kontooplysninger
 • Kontooplysninger, især registrering og logins (bruger-ID)
 • Video- eller billedoptagelse
 • CCTV.

I forbindelse med kontraktindgåelse gør vi også brug af data, som tredjeparter har stillet til rådighed for os. Afhængigt af kontrakttypen involverer dette følgende kategorier af persondata:

 • Oplysninger om kreditværdighed (via kreditbureauer).

4. Hvad er kilderne til dataene?

Vi behandler personlige data, som vi modtager fra vores kunder eller interesserede parter.

Vi modtager også persondata fra følgende enheder:

 • Kreditbureauer
 • Offentligt tilgængelige kilder: handels- eller foreningsregistre, skyldnerregistre, jord
 • registre.
 • Andre virksomheder i koncernen.

5. Til hvilke formål behandler vi dine data og på hvilket retsgrundlag?

Vi behandler især dine personlige data i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske føderale databeskyttelseslov (BDSG) samt alle andre gældende love.

5.1 Baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR)

Hvis du har givet os dit frivillige samtykke til indsamling, behandling eller overførsel af visse personoplysninger, udgør dette samtykke det juridiske grundlag for behandlingen af disse data. I følgende tilfælde behandler vi dine personoplysninger på grundlag af et samtykke fra dig:

 • Afsendelse af et nyhedsbrev via e-mail
 • Personaliseret sporing af nyhedsbreve
 • Markedsundersøgelser (f.eks. kundetilfredshedsundersøgelser)
 • Marketing og reklame – opbygning af kundeprofiler
 • Offentliggørelse af en kundereference (navn og billede).

5.2 Til opfyldelse af en kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR)

Vi bruger dine personlige data til at gennemføre købskontrakten.

Inden for dette kontraktforhold vil vi især behandle dine data for at udføre følgende aktiviteter:

 • Kontakt relateret til kontrakten
 • Kontraktstyring
 • Løbende kundesupport
 • Servicecenter/kundesupport
 • Udøvelse af garantikrav
 • Forvaltning af tilgodehavender
 • Håndtering af opsigelse af kontrakter.

Mere detaljerede oplysninger om formålet med databehandlingen kan findes i de respektive kontraktdokumenter og generelle vilkår og betingelser.

5.3 Til opfyldelse af juridiske forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR)

Som virksomhed er vi underlagt forskellige juridiske forpligtelser. For at opfylde disse forpligtelser kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger.

Kontrol- og rapporteringsforpligtelser
Kontrol af kreditværdighed, alder og identitet
Forebyggelse/forsvar af kriminelle handlinger.

5.4 På grundlag af en legitim interesse (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR)

I visse tilfælde behandler vi dine data for at beskytte en legitim interesse hos os eller en tredjepart.

 • Direkte reklame eller markeds- og opinionsundersøgelser
 • Central håndtering af kundedata i koncernen
 • Foranstaltninger til bygnings- og anlægssikkerhed
 • Videoovervågning til bevarelse af husretten
 • Konsultation af og udveksling af data med kreditbureauer for at bestemme kreditværdighed eller misligholdelsesrisici
 • Sikring af IT-sikkerhed og IT-drift.

6. Hvem vil dine data blive delt med?

For at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser vil dine personlige data blive videregivet til forskellige offentlige eller interne organer samt eksterne tjenesteudbydere.

Virksomheder i koncernen:

PLIXXENT GmbH & Co KG
Mittelkamp 112
26125 Oldenburg
Tyskland

PLIXXENT A/S
Kronborgvej 24
5450 Otterup
Danmark

PLIXXENT B.V.
Korte Groningerweg 1 a
9607 PS Foxhol
Holland

PLIXXENT S.L.
Poligono Quimico Sur
Ctra. Vilaseca-La Pineda,
s/n PO Box 83,
43110 La Canonja #
Tarragona
Spanien

Polytech Liquid Polymers Limited
Long Ln
Pott Shrigley,
Bollington, Macclesfield SK10 5SD,
Storbritannien

PLIXXENT S.r.l
Via Massari Marzoli, 5
21052 Busto Arsizio (Va)
Italien

Eksterne tjenesteudbydere:

Vi samarbejder med udvalgte eksterne tjenesteudbydere for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser.

 • IT-tjenesteudbydere (f.eks. vedligeholdelsestjenesteudbydere, hostingtjenesteudbydere)
 • Tjenesteudbydere til destruktion af filer og data
 • Udskrivningstjenester
 • Telekommunikation
 • Udbydere af betalingstjenester
 • Rådgivning og konsulentbistand
 • Tjenesteudbydere til marketing eller salg
 • Kreditbureauer
 • Autoriserede forhandlere
 • Tjenesteudbydere til telefonsupport (callcenter)
 • Udbydere af webhostingtjenester
 • Brevbutikker
 • Revisorer.

Offentlige organer:

Derudover kan vi være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til andre modtagere, f.eks. offentlige myndigheder, for at overholde juridiske meddelelseskrav.

 • Finansielle myndigheder
 • Told
 • Socialsikringsorgan.

Hvis du har yderligere spørgsmål om de enkelte modtagere, bedes du kontakte os på: info@plixxent.com

7. Bliver dine data overført til lande uden for EU (såkaldte tredjelande)?

En overførsel til et tredjeland er ikke tilsigtet.

8. Hvor længe vil mine data blive gemt?

Vi gemmer dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores juridiske og kontraktlige forpligtelser.
Hvis opbevaring af data ikke længere er nødvendig for opfyldelse af kontraktlige eller juridiske forpligtelser, slettes dine data, medmindre yderligere behandling er nødvendig til følgende formål:

 • Opfyldelse af tilbageholdelsesforpligtelser i henhold til handels- og skattelovgivningen. Disse omfatter opbevaringsperioder fra den tyske handelslov (HGB) eller den tyske skattelov (AO). Opbevaringsperioderne er op til 10 år.
 • Bevissikring inden for rammerne af de lovbestemte forældelsesregler. I henhold til forældelsesreglerne i den tyske civillovbog (BGB) kan disse forældelsesfrister i nogle tilfælde være op til 30 år; den normale forældelsesfrist er tre år.

9. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine data?

Alle registrerede har ret til information i henhold til artikel 15 i GDPR, ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR, ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR, ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i GDPR og ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR. Med hensyn til retten til information og retten til sletning gælder begrænsningerne i henhold til paragraf 34 og 35 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG).

9.1 Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine data til reklame via elektronisk post uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til grundtaksterne.

Hvilke rettigheder har du i tilfælde af databehandling baseret på din legitime eller offentlige interesse?

I henhold til art. 21 (1) GDPR har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data på grundlag af Art. 6 (1) e GDPR (databehandling i offentlighedens interesse) eller på grundlag af Art. 6 (1) f GDPR (databehandling til beskyttelse af en legitim interesse) af grunde, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på denne bestemmelse.

I tilfælde af din indsigelse vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

Hvilke rettigheder har du i tilfælde af databehandling til direkte markedsføring?

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig med henblik på sådan markedsføring i henhold til art. 21 (2) GDPR; dette gælder også for profilering, for så vidt som det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personlige data til disse formål.

9.2 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af personlige data. Bemærk venligst, at tilbagekaldelsen kun er gældende for fremtiden.

9.3 Ret til information

Du kan anmode om oplysninger om, hvorvidt vi har gemt personlige data om dig. Hvis du ønsker det, vil vi fortælle dig, hvilke data det drejer sig om, til hvilke formål dataene behandles, hvem disse data videregives til, hvor længe dataene opbevares, og hvilke andre rettigheder du har med hensyn til disse data.

9.4 Andre rettigheder

Derudover har du ret til at rette forkerte data eller få dine data slettet. Hvis der ikke er nogen grund til yderligere opbevaring, sletter vi dine data, ellers begrænser vi behandlingen. Du kan også anmode om, at vi leverer alle personlige data, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format enten til dig eller til en person eller virksomhed efter dit valg.

Derudover er der ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse (Art. 77 GDPR sammenholdt med § 19 i den tyske føderale databeskyttelseslov (BDSG)).

9.5 Udøvelse af dine rettigheder

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte den dataansvarlige eller den databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger. Du kan også kontakte os via e-mail: info@plixxent.com eller ringe på følgende telefonnummer: +49 40357784600.

Vi vil behandle dine forespørgsler omgående og i overensstemmelse med lovkravene og informere dig om de foranstaltninger, vi har truffet.

10. Er der en forpligtelse til at give dine personlige data?

For at indgå i et forretningsforhold skal du give os de personlige data, der er nødvendige for gennemførelsen af kontraktforholdet, eller som vi skal indsamle på grund af lovkrav. Hvis du ikke giver os disse data, er implementering og behandling af kontraktforholdet ikke muligt for os.

11. Ændringer af disse oplysninger

Hvis der sker en væsentlig ændring i formålet med eller måden at behandle dine personoplysninger på, vil vi opdatere disse oplysninger rettidigt og informere dig om ændringerne rettidigt.

Plixxent Holding GmbH
Gasstraße 18, Hus 5
22761 Hamburg
Tyskland
E-mail: info@plixxent.com

repræsenteret af de administrerende direktører Dr. Jörg Schottek, Nikolaus Michelsen, Carsten Wörner