Zgodność

ZGODNOŚĆ - KODEKS POSTĘPOWANIA

Zgodność z przepisami jest dla nas niezbędnym elementem zapewnienia trwałego sukcesu naszej firmy. Nasz Kodeks postępowania ma na celu pomóc naszym pracownikom i partnerom biznesowym w identyfikowaniu ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów i możliwych niezgodnych z prawem działań na wczesnym etapie. Niniejszy Kodeks Postępowania ustanawia standardy i zasady, których przestrzegamy, aby pomóc nam spełnić zobowiązania naszej branży oraz naszych krajowych i międzynarodowych klientów i dostawców. Nasze standardy mają zastosowanie do każdego, kto pracuje dla lub w imieniu firmy PLIXXENT.

Wszyscy pracownicy firmy PLIXXENT muszą przestrzegać niniejszego Kodeksu postępowania. Zobowiązujemy się do przestrzegania krajowych przepisów i regulacji, które mają zastosowanie do naszych usług na całym świecie. Niniejszy Kodeks postępowania określa ramy prawne, w których działamy. Określa ona podstawowe zasady naszego postępowania oraz relacje z naszymi partnerami biznesowymi i opinią publiczną. Określa zasady naszych działań korporacyjnych i wyraża nasze wartości korporacyjne.