Kunstig sten

Livagtige stenkopier af polyuretan bruges indendørs og udendørs i scenografi, på kulisser og til fritidsaktiviteter, f.eks. til klatrevægge. Designmulighederne med polyuretan er næsten ubegrænsede. På grund af den høje grad af frihed og muligheden for at skabe variable overflader, kan stenkanter gengives realistisk. Det er dog umuligt at brække skarpe kanter af, hvilket minimerer risikoen […]